Ring rahina Sukra Paing Paang, tanggal masehi 1 Februari 2019, Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem ngemargiang BULAN MEBASA BALI titah saking Peraturan Gubernur Bali nomer 79 warsa 2018 indik mabusana adat Bali miwah Peraturan Gubernur Nomer 80 warsa 2018 indik Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dan Penyelenggaraan Bulan Berbahasa Bali, setunggil Februari mangda sida ngamargiang Bulan Mabasa Bali.
Acara puniki kamargiang ring Bencingah Lembu Agung Puri Gede Karangasem. Sane karauhin olih Bapak Wakil Bupati Karangasem Artha Dipa lan undangan saking OPD siosan. Sane pinaka pamilet ring pangawit acara Bulan Mabasa Bali puniki wantah sisya SMP sane wenten ring wawidangan Karangasem.
Sane pinaka dados wakil penampilan punika wantah pamilet Utsawa Dharma Gita duta Kabupaten Karangasem sane dados jayanti ring Kabupaten miwah Provinsi minakadi Makekawin, Ngapal Sloka, Gaguritan, Masatua Bali, miwah Dharma Wacana.